ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอคายาม่า  5วัน 3คืน PIS06

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอคายาม่า 5วัน 3คืน PIS06

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: PIS06

Quick Overview

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดโทฟุคุจิ – วัดคิโยมิสึ –กิฟุกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ (ชมด้านใน) – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เอ็นนะเคียวเอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดปลาคุโรม่อน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ...
+

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดโทฟุคุจิ – วัดคิโยมิสึ –กิฟุกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ (ชมด้านใน) – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เอ็นนะเคียวเอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดปลาคุโรม่อน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 

กำหนดวันเดินทาง

05 ก.ค. – 01 ต.ค. ราคาเริ่มต้นท่านละ 24,900 บาท