ทัวร์ญี่ปุ่น : GOJ44 EXCITED NAGOYA-OSAKA 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น : GOJ44 EXCITED NAGOYA-OSAKA 6D3N

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: GOJ44

Quick Overview

กำหนดวันเดินทางช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 เมืองนาโกย่า-ปราสาทนาโกย่า-พิพิธภัณฑ์ชินคันเซน-ช้อปปิ้ง ณ MITSUI OUTLET JAZZ DREAMเมืองอิกะ-หมู่บ้านอิกะนินจา-นารา-วัดโทไดจิ-เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แ...
+

กำหนดวันเดินทางช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

เมืองนาโกย่า-ปราสาทนาโกย่า-พิพิธภัณฑ์ชินคันเซน-ช้อปปิ้ง ณ MITSUI OUTLET JAZZ DREAMเมืองอิกะ-หมู่บ้านอิกะนินจา-นารา-วัดโทไดจิ-เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งอิออนสนามบินคันไซ

 

เดินทางวันที่ : 06-11 ตุลาคม 2560                                   ราคาเริ่มต้น  40,900 บาท

เดินทางวันที่ : 10-15 ตุลาคม 2560                                   ราคาเริ่มต้น  40,900 บาท

เดินทางวันที่ : 20-25 ตุลาคม 2560[วันหยุดปิยมหาราช]     ราคาเริ่มต้น  43,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 60                     ราคาเริ่มต้น  40,900 บาท

 

เดินทางโดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์