ทัวร์ญี่ปุ่น : GOJ36 HILIGHT JAPAN B 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น : GOJ36 HILIGHT JAPAN B 6D4N

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: GOJ36

Quick Overview

กำหนดวันเดินทางช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่านาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -ศูนย์จำลอ...
+

กำหนดวันเดินทางช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน

สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่านาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 -ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวโตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งโตเกียวอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน

 

เดินทางวันที่ : 03 – 08 ตุลาคม 2560                  ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

เดินทางวันที่ : 06 –11 ตุลาคม 2560                   ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

เดินทางวันที่ : 20 – 25 ตุลาคม 2560                  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27ตุลาคม – 01พฤศจิกายน 2560  ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

เดินทางโดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์