ทัวร์ญี่ปุ่น : GOJ35 HILIGHT JAPAN B TG 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น : GOJ35 HILIGHT JAPAN B TG 6D4N

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: GOJ35

Quick Overview

กำหนดวันเดินทางช่วงเดือน ตุลาคม 2560 เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่านาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวโตเกียว-วั...
+

กำหนดวันเดินทางช่วงเดือน ตุลาคม 2560

เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่านาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวโตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งโตเกียวอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน

 

เดินทางวันที่ : 19 - 24 ตุลาคม 2560 [วันหยุดปิยมหาราช]   ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

เดินทางโดยสายการบิน การบินไทย