ทัวร์ตุรกี : CGT04 Hello Nevşehir Turkey 8วัน5คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี : CGT04 Hello Nevşehir Turkey 8วัน5คืน (TK)

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: CGT04

Quick Overview

เนฟเชียร์ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ– ทรอย – ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซน...
+

เนฟเชียร์ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ– ทรอย – ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ

 

 

กำหนดเดินทาง

พฤศจิกายน - มกราคม 2560  ราคาเริมตัน 34,900 บาท 

สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์