ทัวร์ตุรกี : PT03 Andaman to Wonderful Turkey 2

ทัวร์ตุรกี : PT03 Andaman to Wonderful Turkey 2

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: PT03

Quick Overview

เดินทาง  07-14 ส.ค. / 13-20 ส.ค. / 03-10 ก.ย. / 10-17 ก.ย. / 17-24 ก.ย.  24 ก.ย.-01 ต.ค. / 01-08 ต.ค. / 08-15 ต.ค. /15-22 ต.ค. 22-29 ต.ค.  2560 ราคาท่านละ 29,900 บาท   Andaman to Wonderful Turkey 2 บินตรงภูเก็ต - อิสตันบูล - ภูเก็ต ...
+

เดินทาง  07-14 ส.ค. / 13-20 ส.ค. / 03-10 ก.ย. / 10-17 ก.ย. / 17-24 ก.ย. 

24 ก.ย.-01 ต.ค. / 01-08 ต.ค. / 08-15 ต.ค. /15-22 ต.ค. 22-29 ต.ค.  2560

ราคาท่านละ 29,900 บาท

 

Andaman to Wonderful Turkey 2

บินตรงภูเก็ต - อิสตันบูล - ภูเก็ต

พักโรงแรม 4 ดาว 6 คืน

โดยสายการบิน Turkish Airlines