ทัวร์อินโดนีเซีย : GOI02 บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน (BI)

ทัวร์อินโดนีเซีย : GOI02 บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน (BI)

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: GOI02

Quick Overview

บรูไน-บาหลี ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)  วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน ...
+

บรูไน-บาหลี

ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) 

วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน

บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2560

ราคา : 22,900 บาท

เดินทางโดยสายการบิน : Royal Brunei Airlines