ทัวร์ฟิลิปปินส์ : GOP01 มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์  D 5 วัน 4 คืน (BI)

ทัวร์ฟิลิปปินส์ : GOP01 มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ D 5 วัน 4 คืน (BI)

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: GOP01

Quick Overview

บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภ...
+

บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา

โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พื้นเมือง

สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก

กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560

ราคา 25,900 บาท

เดินทางโดยสายการบิน : Royal Brunei Airlines