ทัวร์ฮ่องกง : BIH03 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3D2N (RJ)

ทัวร์ฮ่องกง : BIH03 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3D2N (RJ)

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: ฺBIH03

Quick Overview

  สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย   Avenue of Stare       อัตราค่าบริการเริ่มต้นท่านละ 15,900 บาท กำหนดเดินทาง 07 ก...
+

 

สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย   Avenue of Stare      

อัตราค่าบริการเริ่มต้นท่านละ 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง

07 ก.ย.60 - 09 ก.ย.60 / 21 ก.ย.60 - 23 ก.ย.60 / 28 ก.ย.60 = 30 ก.ย.60 / 12 ต.ค.60 - 14 ต.ค.60 / 19 ต.ค.60-21 ต.ค.60 / 02 พ.ย.60 - 04 พ.ย.60 / 16 พ.ย.60 - 18 พ.ย.60 / 30 พ.ย.60 - 02 ธ.ค.60 

เดินทางโดยสายการบิน Royal Jordan Airways (RJ)