CGE05 เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัค เช็ก ฮังการี 9D 6N BY EK

CGE05 เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัค เช็ก ฮังการี 9D 6N BY EK

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: CGE05

Quick Overview

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก-เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน-กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน-เดรสเดน – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์-ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า ...
+

แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก-เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน-กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน-เดรสเดน – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์-ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า

 

ราคาเริ่มต้นท่านละ 46,900 บาท

กำหนดเดินทาง   

14 – 22 กันยายน 2560

3 – 11 ตุลาคม 2560

16 – 24 / 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560

3 – 11 ธันวาคม 2560

27 ธันวาคม – 4 มกราคม / 30 ธันวาคม – 7 มกราคม 2561(เทศกาลปีใหม่)

โดยสายการบิน Emirates