ทัวร์ยุโรป : PE09  Croatia Riviera 7 Day by TK

ทัวร์ยุโรป : PE09 Croatia Riviera 7 Day by TK

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: PE09

Quick Overview

กำหนดวันเดินทางช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 นำท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล-กรุงซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองวิโดเซ่ เมืองวิโดเซ่ -เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท เมืองนีอุม (บอสเนีย)-ดู...
+

กำหนดวันเดินทางช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560

นำท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล-กรุงซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองวิโดเซ่ เมืองวิโดเซ่

-เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท เมืองนีอุม (บอสเนีย)-ดูบรอฟนิค - กำแพงเมืองโบราณ

กำหนดการเดินทาง

05 - 11พ.ค. 60  | ราคา 54,900 บาท

05-11 ก.ค. 60 / 07-13 ก.ค. 60 / 09-15 ส.ค. 60 | ราคา 64,900 บาท

เดินทางโดยสายการบิน  Turkit Airlines