ทัวร์ไต้หวัน : FT05 ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ (CI)

ทัวร์ไต้หวัน : FT05 ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ (CI)

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: FT05

Quick Overview

 ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ ไทเป   ไถจง  เจียอี้  จีหลงไทเป– หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะร...
+

 ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ ไทเป   ไถจง  เจียอี้  จีหลงไทเป– หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว

กำหนดวันเดินทาง

พฤกศจิกายน - ธันวาคม 2560 | อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 21,999 บาท

เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES