ทัวร์ไต้หวัน : FT01 ไต้หวัน เปิ๊ดสะก๊าดด (CI)

ทัวร์ไต้หวัน : FT01 ไต้หวัน เปิ๊ดสะก๊าดด (CI)

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: FT01

Quick Overview

นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง  - เยี่ยมชม วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-ถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึกไทเป 101-ทานอาหารสุดพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา ...
+

นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง  - เยี่ยมชม วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-ถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึกไทเป 101-ทานอาหารสุดพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา

 

กำหนดวันเดินทาง

21-25 ,28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 60

05-09 ,12-16 ,19-23 ,26-30 กรกฎาคม 60

02-06 ,09-13 ,16-20 ,23-27 ,30 สิงหาคม – 03 กันยายน 60

04-08 ,25-29 ตุลาคม 60

อัตราเริ่มต้นท่านละ 24,999

เดินทางโดยสายการบิน CHAINA AIRLINES