ทัวร์ไต้หวัน : FT02 ไต้หวันปังมาก 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน : FT02 ไต้หวันปังมาก 4 วัน 3 คืน

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: FT02

Quick Overview

เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ในโรงแรม กำหนดการเดินทาง 17 – 20 ตุลาคม...
+

เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ในโรงแรม

กำหนดการเดินทาง

17 – 20 ตุลาคม  2560 / 19 -22 ตุลาคม 2560 / 20 – 23 ตุลาคม 2560 / 21 -24 ตุลาคม 2560 / 25 -29 ตุลาคม 2560 / 02-05 ธันวาคม 2560 / 08-11 ธันวาคม 2560 / 13 -17 ธันวาคม 2560 | อัตราค่าบริการเริ่มต้น 21,999 บาท

เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)