ทัวร์ไต้หวัน : FT04 TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง 5D3N

ทัวร์ไต้หวัน : FT04 TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง 5D3N

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: FT04

Quick Overview

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต- แช่น้ำแร่5...
+

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต- แช่น้ำแร่5ดาว ฯลฯ

 

กำหนดการเดินทาง 

26-30 สิงหาคม 60  / 03 - 07 กันยายน 60 /10-14 กันยายน 60 /16-20 กันยายน 60 /07-11 ตุลาคม 60 /26 30 ตุลาคม 60 /29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 60 /05-09 พฤศจิกายน 60  /10-14  พฤศจิกายน 60 /21 – 26 พฤศจิกายน 60 /24-28 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน - 03  ธันวาคม 60 / 03-07 ธันวาคม 60 /10-14 ธันวาคม  60

อัตราค่าบริการเริ่มต้น 19,555 บาท

เดินทางโดยสายการบิน EVA AIR (BR)