ทัวร์ใต้หวัน : CUT02   EASY ฟินเวอ่ร์ IN TAIWAN 6D4N BY XW

ทัวร์ใต้หวัน : CUT02 EASY ฟินเวอ่ร์ IN TAIWAN 6D4N BY XW

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: CUT02

Quick Overview

กำหนดเดินทาง เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ...
+

กำหนดเดินทาง เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)

กำหนดการเดินทาง

 

 

15 – 20 ส.ค. 2560 ราคา 18,999.-

เดินทางโดยสายการบิน Nook scoot