ทัวร์จีน : SCH01 กวางเจาเทรดแฟร์ กระเช้ารถราง Bubble Tram 4 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน : SCH01 กวางเจาเทรดแฟร์ กระเช้ารถราง Bubble Tram 4 วัน 3 คืน

สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
รหัสสินค้า: SCH01

Quick Overview

งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว - จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึ้นตึก CANTON TOWER (ชั้น107) กระเช้ารถราง Bubble Tram - ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ -  ต้าซาโถว   กำหนดวันเดินทาง 15-18 ตุลาคม 2560          ราคาท่...
+
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว - จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึ้นตึก CANTON TOWER (ชั้น107)

กระเช้ารถราง Bubble Tram - ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ -  ต้าซาโถว

 

กำหนดวันเดินทาง

15-18 ตุลาคม 2560          ราคาท่านละ 20,999 บาท