Taiwan (TAIWAN TOUR)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันสุดหรูในราคาสบายกระเป๋า เดินทางกับบริษัท Paradise inter tour  บริการกันเอง เที่ยวครบ กับทีมงานและไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ มีกำหนดการเดินทางเกือบตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ไต้หวันตรุษจีน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ พาราไดซ์อินเตอร์ทัวร์ รับจัดกรุ๊ป ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันแบบหมู่คณะ ด้วยการบริการที่เน้นคุณภาพ ตามงบประมาณที่ท่านมี กำหนดการเดินทางได้ตามความต้องการของคณะ ในราคาและบริการที่เน้นคุณภาพสูงสุด สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 4978928 024978929 สายด่วนนอกเวลาทำงาน 094 4798848 , 087 0086378, 092 6988038 หรือสอบถามผ่านไลน์แอดตลอด 24 ชั่วโมงที่ @paradiseintertour (มี @ ด้วยจ้า) หรือ คลิกที่นี่ 

ทัวร์ไต้หวัน AST02 TAIWAN SIGNATURE NEW YEAR 5 D 4 N (TG)

ราคา 36,900 บาท

สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เกาสง – วัดฝอกวงซัน –..

ทัวร์ไต้หวัน AST03 TAIWAN SAVE…SAVE EP.2 (TZ)

ราคา 14,555 บาท

วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด –ร้านศูนย์เครื่องประดับ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค..

ทัวร์ไต้หวัน AST04 TAIWAN TUCH OF YOUR HEART (IT)

ราคา 23,900 บาท

วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้-เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชมป่าสนพันปี - เมือ..

ทัวร์ไต้หวัน AST05 TAIWAN NEW ARRIVAL 6D5N (VZ)

ราคา 23,900 บาท

เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – แวะชิมชา - ทะเลสาบสองพี่น้อง – หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว-เมืองหนานโถว -นังก..

ทัวร์ไต้หวัน AST06 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N (IT)

ราคา 16,888 บาท

เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง–ไทเป - ขนมพาย..

ทัวร์ไต้หวัน AST08 TAIWAN BELIEVABLE NEW YEAR 4D3N (CI)

ราคา 31,900 บาท

ไทจง –  ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเ..

ทัวร์ไต้หวัน AST09 TAIWAN DELUXE CLASS

ราคา 26,555 บาท

ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – รีสอร์ท MING JING FARM RESORT – เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA – พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MI..

ทัวร์ไต้หวัน AST10 TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR 2018 (CI)

ราคา 32,900 บาท

เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วั..

ทัวร์ไต้หวัน FT06 TAIWAN EVE FOR YOU

ราคา 22,900 บาท

ศูนย์ Germanium- ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) -พิพิธภัณฑ์กู้กง- ตลาดซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินอู่ &n..

ทัวร์ไต้หวัน FT07 ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ (TG)

ราคา 21,999 บาท

  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป101-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจีย..

แสดง 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 33 รายการ (4 หน้า)