โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์พม่า : BM09 โปรจัดให้...พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 5 ดาว 3D2N (SL)

ราคา 12,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 สิงหาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 13,900 บาท เดินทางวันที่ : 1 กันยายน 2560 |อัตราค่าบริการ 12,900 บาท เดินทางวันที่ : 13 ตุลาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 14,900 บาท   เมืองห..

ทัวร์พม่า : ZM04 BLESSING MYANMAR 3D2N (FD)

ราคา 11,900 บาท

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน – กันยายน 2560 | ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)   สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธา..

ทัวร์พม่า : ฺBM01 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน (PG)

ราคา 12,900 บาท

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ..

ทัวร์พม่า BM01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สิเรียม (SL)

ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ : 10 สิงหาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 14,900 บาท เดินทางวันที่ : สิงหาคม - ตุลาคม  2560 |อัตราค่าบริการ 13,900  บาท นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เมืองเนปิดอว์ -สักการะ ..

ทัวร์พม่า BM06 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน 4 ดาว (DD)

ราคา 11,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 สิงหาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 14,900 บาท เดินทางวันที่ : 1 กันยายน 2560 |อัตราค่าบริการ 11,900 บาท เดินทางวันที่ : 13 ตุลาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 14,900 บาท   เมืองห..

ทัวร์พม่า BM07 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน 5 ดาว 3D2N (DD)

ราคา 12,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 สิงหาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 15,900 บาท เดินทางวันที่ : 1 กันยายน 2560 |อัตราค่าบริการ 12,900 บาท เดินทางวันที่ : 13 ตุลาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 15,900 บาท   เมืองห..

ทัวร์พม่า BM08 โปรจัดให้... พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว (SL)

ราคา 11,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 สิงหาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 12,900 บาท เดินทางวันที่ : 1 กันยายน 2560 |อัตราค่าบริการ 11,900 บาท เดินทางวันที่ : 13 ตุลาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 13,900 บาท เมืองหงสาวดี - เ..

ทัวร์พม่า BM39 สิงหา พาเที่ยวพม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง (DD)

ราคา 4,999 บาท

เดินทางวันที่ : 22 , 30 สิงหาคม 2560 |อัตราค่าบริการ 4,999 บาท   วัดพระหินอ่อน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน - พระพุทธรูปองค์ใหญ่ - หลวงพ่อหงาทัตจี - ..

ทัวร์พม่า GOM03 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน

ราคา 12,900 บาท

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนพฤษภาคม - กันยายน | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA  ท่านจะได้นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย นำท่านเล..

ทัวร์พม่า GOM08 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน

ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน พฤษภาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า จากนั้นน..

แสดง 81 ถึง 90 จากทั้งหมด 224 รายการ (23 หน้า)