ทัวร์ในประเทศ

*ชำระมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์รถ และที่นั่งละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์เครื่องบิน

ทัวร์ต่างประเทศ

ชำระมัดจำ ที่นั่งละ 20,000 บาท สำหรับทัวร์ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ และมัดจำที่นั่งละ 10,000  - 15,000 บาท สำหรับทัวร์โซนเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม 

ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หากพ้นกำหนดนี้ท่านยังไม่ได้ชำระส่วนที่เหลือถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด / เช็คธนาคาร ได้ที่บริษัท หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

กรุณาแฟกซ์ใบสลิปโอนเงิน มาที่หมายเลข 02 –001-1936 หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางไลน์แอด @paradiseintertour (มี@ด้านหน้าเสมอ) หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่ง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง กรุณาเขียนชื่อผู้จอง, เบอร์โทรติดต่อ, ชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน