รับสมัครไกด์ Freelance นำทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1 เพศ ชาย / หญิง อายุ 28 – 45 ปี
2 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3 มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
4 สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดี
5 มีใจรักงานบริการอย่างแท้จริง
6 มีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป

* ทุกตำแหน่ง ส่งเอกสารแนะนำตัว ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจน เบอร์โทร ส่งทาง E-mail: ที่ info.paradiseintertour@gmail.com บริษัทฯจะพิจารณาเบื้องต้นจากเอกสารการสมัครทาง E- mail หากตรงตามหลักเกณฑ์จะนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง


หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 081-750-8158 ต่อแผนกบุคคล ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.