จำหน่าย JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น)

        JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น) ไม่จำกัดระยะทางใช้ได้ทั้งรถไฟเจอาร์ รถบัส หรือเรือเฟอรี่ที่เป็นของเจอาร์ รวมถึงรถไฟฟ้าด่วนพิเศษชินคันเซนด้วย (ยกเว้นขบวน Nozomi ซึ่งแล่นระหว่าง Tokyo Shin Osaka และFukuoka สาย Tokaido และ Sanyo และรถไฟใต้ดินตามเมืองต่าง ๆ ) เมื่อซื้อแล้วต้องใช้ภายใน 3 เดือน นับจากวันออกคูปองจนครบระยะเวลาที่ระบุ นำคูปองไปแลกเป็นบัตร ที่ JR TICKET OFFICE ในท่าอากาศยานนาริตะ ซึ่งเปิดทำการทุกวันเวลา 06.45 - 21.30 น. ถ้าต้องการเริ่มใช้เป็นวันแรก บัตรที่ได้สามารถใช้สำรองที่นั่งโดยสารรถไฟด่วนเจอาร์สาย NARITA EXPRESS เข้าสูปลายทางต่าง ๆ ในโตเกียวรวมถึงเมืองYOKOHAMA

         หากยังไม่เริ่มใช้จากสนามบินก็สามารถนำไปแลกเป็นบัตร ได้ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว View Plaza ที่มีอยู่ในสถานีใหญ่ตามเมืองต่าง ๆ ซึ่งเปิดทำการเวลา 11.30 ถึง 19.00 น. พร้อมสำรองที่นั่งของรถไฟ JR หรือSHINKANSEN ได้ล่วงหน้า ที่หน้าต่างเขียว MIDORINGOGUCHI

Japan Rail Pass มี 2 ประเภท

1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

2.แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น

1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น : เป็นตั๋ว ราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1. GREEN (สำหรับชั้น First Class Green Car) 2. ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดา Tourist Class)

2.แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางจังหวัด แบ่งออกตามภูมิภาค ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. Jr West Rail Pass

2. Hokkaido Rail Pass

3. Kyushu Rail Pass

JAPAN-WEST RAIL PASSตั๋วรถไฟสำหรับภูมิภาคด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น 

SANYO AREA PASSสามารถเดินทางไปยัง โอซาก้า ,โอโกยาม่า,ฮิโรชิม่า,ฮาคาตะ และเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม สามารถใช้ได้กับรถไฟ NOZOMI

KANSAI AREA PASSสามารถเดินทางไป เกียวโต,โอซาก้า,โกเบ,นารา,ฮิเมจิ และเมืองอื่นๆ โดยรถไฟท้องถิ่น และยังสามารถนั่งไปสถานี ยูนิเวอร์แซล ซิติ้ ซึ่งอยู่ใกล้กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกโดยสามารถนั่งรถไฟ คันไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส (HARUKA) เข้าเมืองเกียวโตได้อีก

HOKKAIDO RAIL PASSครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง (รถบัส)

JR-KYUSHU RAIL PASSครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะคิวชิว ทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น

Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัสและเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains" (ยกเว้นบนสาย "NOZOMI"ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)

2. รถไฟ Limited express

3. รถไฟด่วน หรือรถไฟธรรมดา (ซึ่งมีข้อยกเว้นบางประการ)

4. รถบัสสายท้องถิ่น หรือรถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และรถบัส JR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ JR highway

5. เรือเฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น

** ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้ได้กับสรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JAPAN RAIL PASS ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI' หรือ "KODAMA" แทน) **

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS

ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JAPAN RAIL PASS

สำเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว JAPAN RAIL PASS :

เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะออกเอกสาร Exchange Voucher สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ

- วันหมดอายุของตั๋ว JR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR

- ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋ว JR.ให้ หากไม่มีการใช้ตั๋วภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือ ไม่สามารถนำกลับมาทำ RFFUND คืนได้

- บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

- ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "่JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟ ชินคันเซนแบบ NOZOMI,รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)

- บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง : การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของ บริษัท แลกเปลี่ยนตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอาทิเช่น TRAINEE, ENTERTAINER หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้

วิธีการสั่งซื้อ : สั่งซื้อ JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น) ติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทพาราไดซ์ อินเตอร์ ทัวร์ โดยใช้เพียงสำเนาหน้าวีซ่าในการสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทจะทำการออกเอกสาร Exchange Voucher ให้ ซึ่งทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ

กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-497-8928-9

02-497-8929 

094-479-8848

info@paradiseintertour.com